Vaikų maldelės

Jėzau, aš bijau… Nuramink audrą mano širdyje… Tu gi moki. Amen.

Viešpatie Jėzau, aš sergu.
Prašau, padėk man pasveikti.
Padaryk, kad turėčiau drąsos ir būčiau dėkingas žmonėms, kurie mane slaugo.
Ačiū, kad Tu esi čia, su manimi.

Jėzau, tu vaikščiojai po kaimus ir miestelius ir gydei ligonius.
Tu nenori mano kančios. Tu trokšti mano laimės.
Jėzau, išgydyk mane. Meldžiu…
O aš visiems pasakysiu: „Koks Tu nuostabus.“

Mielasis Viešpatie Jėzau,
jaučiuosi labai prastai.
Skauda galvą, kaista akys – tiesiog degte dega.
Norisi verkti.
Viešpatie, prašau dabar būti su manimi – man reikia Tavo meilės.

Viešpatie, padrąsink mane ir sustiprink,
atitolink mano baimę. Amen.
Corinna (10)

Gerasis Dieve, taip gera gyventi, kai nieko neskauda…
O dabar aš kenčiu… Sunku šypsotis, juoktis, skaityti…
Jėzau, duok man savo jėgų… Tų, kurias turėjai ant kryžiaus. Aš taip pat noriu ne pykti, o mylėti.

Viešpatie, dėkoju Tau, kad galime prašyti Tavo pagalbos, kai mus apima baimė, kad Tu visada virš mūsų laikai savo ranką ir duodi.
Paul (11)

Man nieko nereikia bijoti, nes Dievas su manimi.
Jis manęs neapleidžia, Jis manęs neatstumia, Jis visada su manimi.
Dievas su manimi kiekvieną dieną.
Todėl aš negaliu nusiminti.
Jis mane visaip gina. Todėl aš šlovinu Jį.
Simon (12)

O, Dieve, Tavo valia gėlės pražysta.
Leisk man pajusti, kad rūpiniesi manim visada, nors aš daug ko nesuprantu.

Į viršų