Tikėjimas gelbsti

Niekas tenedrįsta sakyti, kad mano tikėjimas neišgelbėjo manęs! (Ypač mano vaikai bus gundomi tai ištarti.) Nes Jėzus jau išgelbėjo mane nuo baisiausio dalyko pasaulyje – BESĄLYGINĖS MEILĖS ALKIO IR ILGESIO. Iš meilės ilgesio ar iš baimės mylėti padarome skaudžiausias klaidas, parsiduodame įvairioms vergovės formoms. Dabar žinau, kur trykšta besąlyginės meilės šaltinis – ten, kur vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Manim nusivilti gali visi – tėvai, vaikai ir ypač aš pati, bet Jėzus niekuomet nenusivilia.

Jo meilė yra tiksli (pagal Peterio Kreefto knygą „Trys gyvenimo filosofijos“). Jis myli mane be saiko, nes regi mane (ir kiekvieną) kaip šedevrą. „Niekas pro Jo žvilgsnį neprasprūsta, Jis viską mato taip, kaip yra. Jis mato visą jūsų gyvenimą, ir ne dalimis, kaip regite jūs. Jis mato jus užbaigtą, kaip paveikslą. Ir Jo tariamas vertinimas yra „tobula“.

Banga

Į viršų