Švenčiausiosios Mergelės Marijos rožinis

Andriaus liudijimas

Šv. Jonų bažnyčios bendruomenėje mes esame pasidalinę Rožinio maldą, kurią kalbame kiekvieną dieną. Ir aš sukalbu vieną iš slėpinių bendromis intencijomis. Tačiau vieną Sveika Marija kasdien skyriau būtent Magnuso sveikatai, linkint ligos pasitraukimo. Kiekvieną savaitę mes susirinkę „Vyrų maldos grupėje” melsdavomės Rožinį ir viena iš intencijų irgi buvo prašymas dėl Magnuso pagijimo.

Po metų ar daugiau sulaukiau nuostabios žinios – kad Magnusas pagijo ir vėžio neliko. Žinant, kad tai viena iš „pikčiausių” formų, po kurios išgyvena tik 5% ligonių, negalėjau atsidžiaugti ir dalinausi šia žinia su aplinkiniais bei dėkojau Viešpačiui už stebuklą. Deja, viena žinia vis dėlto apkartino tą džiaugsmą – nors aš Magnusui ir sakiau, kad už jį meldžiamasi, tačiau jis pagrindine pagijimo priežastimi įvardijo nestandartinę mediciną – kažkokius grybukus ir karčiųjų abrikosų kauliukus… Tikrai pyktelėjau, tačiau vėliau stengiausi prisiminti, kad tai nepakeičia esmės ir tiesos – žmogus pagijo, o tai yra didžiausia dovana. Gal tas suvokimas ateis vėliau. Man šis įvykis parodė, kad Rožinio malda yra kantrybės malda, ilga ir ištikima, kaip motiniška meilė.

Džiaugsmo slėpiniai

1. Angelo Gabrieliaus Apreiškimas Mergelei Marijai
„ Sveika, malonėmis apdovanotoji“ (Lk 1, 28a)

2.  Marijos apsilankymas pas  Elzbietą
„ Laiminga įtikėjusi “ (Lk 1, 45a)

3. Jėzaus gimimas
„ Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas “ (Lk 2, 11a)

4. Jėzaus paaukojimas šventykloje
„Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui “ (Lk 2, 22)

5. Jėzaus atradimas šventykloje
„ Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose? “ (Lk 2, 49b)

​Šviesos slėpiniai

​1. Jėzaus krikštas Jordane
„Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 22)

2. Vestuvės Kanoje
„Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)

3. Dievo Karalystės skelbimas
„Dievo Karalystė jau yra tarp jūsų“ (Lk 17, 23)

4. Atsimainymas
„Šitas mano ištikimasis sūnus, jo klausykite“ (Lk 9, 35)

5. Eucharistijos įsteigimas
„Jėzus, mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo“ (Jn 13, 1)

Kančios slėpiniai

1. Jėzaus malda Alyvų sode
„Mano Tėve, jei įmanoma, teaplenkia mane ši taurė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ (Mt 26, 39)

2. Jėzaus nuplakimas
„Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų“ (Jn 19, 1)

3. Jėzaus vainikavimas erškėčiais
„Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus!“ (Jn 19, 5)

4. Jėzus neša kryžių
„Eidami jie sutiko žmogų iš Kirėnės, vardu Simonas. Tą privertė panešėti jo kryžių“ (Mt 27, 32)

5. Jėzus ant kryžiaus miršta
„O Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“ (Lk 3, 46)

Garbės slėpiniai

1. Jėzaus  prisikėlimas
„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas“ (Jn 11, 25)

2. Jėzaus žengimas į Dangų
„Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“ (Apd 1, 11)

3. Šventosios Dvasios atsiuntimas
„Visi pasidarė pilni šventosios dvasios“ (Apd 2, 4)

4.  Marijos paėmimas į Dangų
„Eikš, aš tau parodysiu jaunąją, avinėlio sužadėtinę“ (Apr 21, 9)

5.  Marijos vainikavimas dangaus ir žemės Karaliene
„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule“ (Apr 12, 1)