Sesuo Cecilija iš Santa Fe Karmelio (Argentina) liudija meilę Kristui savo kovoje su plaučių vėžiu.

Paprastam mirtingajam mirtis yra tragedija, ir vis tik su tikėjimu amžinybe bei tikintis Dangiškojo Dievo glėbio mirtis tampa švytinti.

Mes šiandien dalinamės nuo plaučių vėžio kentėjusios sesers Cecilijos A Santa Fe Argentina Karmelitų mirties žinia. Ji būdama agonijoje stebino ją supančius žmones ir besišypsanti pasitiko savo kulminaciją.

Santa Fe Karmelis paskelbė sesers Cecilijos mirtį jų broliams ir seserims bei Karmelio draugams trumpa, bet gilia žinute:

Brangūs broliai, seserys ir draugai:

Jėzus! Vos kelios eilutės Jūsų žiniai, kad mūsų labai brangi seselė tyliai užmigo Viešpatyje po ypatingai skausmingos ligos, kurią ji visada išgyveno su džiaugsmu ir atsidavimu savo Dieviškajam Sutuoktiniui. Mes siunčiame jums visą mūsų šilumą, esame dėkingos už Jūsų paramą ir maldas per šį laiką, kuris yra toks liūdnas, bet tuo pačiu ir nuostabus. Mes tikime, kad ji nuskrido tiesiai į dangų, bet, kaip ir anksčiau, prašome, kad jūs nepaliautumėte už ją melstis. Iš dangaus ji jus apdovanos.

Šiltas apkabinimas iš jūsų seserų Santa Fe.

Mirštančios Karmelitų sesers nuotraukos internete, kaip sakoma, vertos tūkstančio žodžių. Bet tie vaizdai, ​​kurie keliavo po pasaulį, yra tik istorijos dalis. Tiems, kurie gyveno šalia jos besikankinančios, vienuolės džiaugsmo ir ramybės liudijimas, kaip ir jos veidas, buvo viską nušviečiantis.

Naujienos apie jos prastėjančią sveikatą ir jos švytėjimą greitai išplito per socialinę žiniasklaidą. Net Popiežius Pranciškus sekė jos situaciją. Ir sesuo Cecilija Marija, basoji karmelitė, žinojo apie kiekvieno maldą.

Nepaisant savo ligos ji neprarado džiaugsmo, kurį palaikė artumoje pasilikę šeimos nariai. Džiaugsmingi dukterėčios ir sūnėnai susirinko į šalia ligoninės, kurioje ji buvo paguldyta keletą savaičių, esantį sodą. Ten jie rašė jai laiškus ir siuntė helio balionus linksmindami ir patraukdami jos dėmesį pro langą.

Jos džiaugsmą lydėjo – arba galbūt paaiškino – gilus maldos būvis. Kai tik ji galėdavo, ji pagal savo įprotį dalyvaudavo Mišiose ligoninės koplyčioje. Ji išgyvendavo šias Mišias su tuo pačiu atsidavimu, būdingu jos gyvenimui už Karmelio Villa Pueyrredon Buenos Airėse grotelių.

Nepaisant savo ligos sesuo Cecilija liko visiškai skaisti. Nors per savo paskutinius mėnesius ji negalėjo kalbėti, jos silpni gestai kiekvienose Mišiose suteikė įrodymų apie jos dėmesį ir aistrą. Kai tikinčiųjų maldos įtraukdavo ir ligonių intencijas, sesers išraiška rodydavo jos dėkingumą.

Ją matę kalbėjo apie sesers veidą, liudijantį džiaugsmą ir ramybę. Ji buvo ta, kuri laukia susitikimo su Vieninteliu, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuriam ji atidavė savo gyvenimą.

Per jos paskutinius mėnesius dvi religingos seserys ją slaugė: viena, jos kraujo sesė, Įsikūnijusio Žodžio vienuolė, ir kita, dvasinė sesuo iš jos kongregacijos. Nepaisant liūdesio šios seserys, kaip ir kiti šeimos nariai, būdamos su Cecilija visada šypsojosi. Tai gražus liudijimas apie vidinę Bažnyčios galią kartu vienybėje sutinkant tokius sunkius momentus.

Sesuo Cecilija Marija gegužę rašė: „Esu labai patenkinta, nustebinta Dievo darbu per kančią ir tuo, kad tiek daug žmonių už mane meldžiasi.”

Net popiežius Pranciškus iš Romos per balso pranešimą patikino seserį apie savo maldas. Jis taip pat sakė, kad žino apie jos auką ir kad jis ją labai labai myli.

Tai nebuvo pirmas kartas, kai Kristaus vikaras parodė savo dėmesį seseriai Cecilijai. Prieš tapdama vienuole ji turėjo galimybę asmeniškai pasakyti popiežiui Jonui Pauliui II apie savo pašaukimą.

Likus kelioms valandoms iki mirties karmelitė gavo Komuniją, sudrėkindama lūpas Brangiuoju Mūsų Viešpaties Krauju. Liga jau kažkada anksčiau pasiglemžė liežuvį, „švenčiausią pateną gauti Jo Kūną ir Kraują”, – kaip sesuo jį apibūdino.

Kaip ir Pal. Chiara Luce Badano, ji prašė, kad per jos laidotuves būtų meldžiamasi ir švenčiama. Mylimoji pagaliau susitiks su Mylimuoju.

„Ji užmigo tyliai Viešpatyje po ypatingai skausmingos ligos, kurią ji visada išgyveno su džiaugsmu ir atsidavimu savo Dieviškajam Sutuoktiniui,” – taip jos seserys iš Santa Fe Karmelio pranešė apie mirtį.

Į viršų