Strėlinės maldos

„Norėčiau pateikti konkretų pavyzdį, su kuriuo neseniai susidūriau. Vieną jauną moterį labai kamavo depresija, dėl kurios ji buvo taip apimta baimių ir baisaus nerimo, kad net negalėjo viena išeiti į miestą. Kalbėjausi su didžiai nuliūdusia ir apsiverkusia jos mama ir ši maldavo, kad pasimelstume už dukros išgijimą. Be galo gerbiu tokį suprantamą motinos skausmą. Žinoma, pasimeldėme už jos dukrą. Tačiau mane labiausiai apstulbino tai, kad kai

vėliau turėjau progos pasikalbėti su pačia dukra, pamačiau, jog ji tą kančią išgyveno labai ramiai. Ji man pasakė: „Nesugebu melstis, vieninteliai žodžiai, kurių nepaliauju Jėzui kartoti, yra iš 23-osios psalmės: „Viešpats yra mano ganytojas, – man nieko netrūksta“. Ji dar sakė, kad matanti ir teigiamus savo ligos vaisius, ypač per savo tėvą,
kuris, kitados buvęs jai toks kietaširdis, ima keistis.”

2006 m. „Artuma”

iš tėvo Jacques Philippe straipsnio  „Akis į akį su kančia”

Galim šauktis Dievo ir trumpais žodžiais, dar vadinamais „strėline malda“, kaip antai, „Jėzau, pasigailėk manęs“, „Viešpatie, gelbėk mane“, „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“ arba tiesiog „Jėzau“. Tai pats galingiausias vardas pasaulyje.

​Rytų bažnyčioje populiariausia vadinamoji Jėzaus malda  

„Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio”

Galima sukurti savo kreipinį, kaip antai šv. Faustina melsdavosi „Jėzau, pasitikiu Tavimi.”

Į viršų