Popiežius  Benediktas XVI

Popiežius Emeritas Benediktas XVI savo naujojoje knygelėje „Asyžiaus malonė“ kalba apie mums suteiktą didelę malonę pasirūpinti ne tik savo, bet ir kitų sielų išgelbėjimu amžinajam gyvenimui. Jis svarsto apie tai atlaidų kontekste, tačiau jo mintys visiškai pagrindžia „atperkančios meilės“, t.y.kantriai dėl kitų iškęsto skausmo, nelaimės, kaip „teisaus darbo“ suvokimą krikščioniškoje pasaulėjautoje.

„Yra žmonių, kurie po savęs palieka tam tikrą meilės, iškęsto ir giliai išgyvento skausmo, džiugesio, nuoširdumo ir tiesos perteklių, kuris apgaubia ir kitus, juos lydi ir paremia. Esaties gelmėje iš tiesų esama tokio slėpinio kaip kito naštos prisiėmimas.

Visas Kristaus slėpinys ir yra juo paremtas.

Dabar galime tarti – gerai, tai tiesa. Bet, jeigu taip jau yra, tai pakanka Kristaus meilės pertekliaus ir nereikia nieko daugiau. Tik jis išlaisvina ir atperka, o visa kita reikštų prielaidą, neva mes galėtume iš savo ribotumo kažką pridurti prie Jo meilės begalybės.

Tai tiesa, bet dar ne visa.

Iš tiesų Kristaus meilės didybė yra tokia, kad neleidžia mums būti pasyviais stebėtojais, įtraukia mus į savo veikimą ir aistrą. Tai patvirtina garsios eilutės iš Laiško kolosiečiams: „Savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo Kūno“ (Kol 1,24).

Dar norėčiau prisiminti vieną eilutę iš Naujojo Testamento, kurioje, mano manymu, ši tiesa yra nuostabiai perteikta. Apreiškime Jonui kalbama apie nuotaką, Bažnyčią, kuri atspindi išganytąją žmoniją. Ištvirkėlė Babelė pasirodo apsitaisiusi prašmatniais rūbais ir papuošalais, o nuotaka vilki paprastą balto lino drabužį, iš tos tyros ir puikios, ypač vertingos drobės. Tekstas pabrėžia:

„Jai buvo duota apsivilkti spindinčia, tyra drobe; o ta drobė-tai šventųjų teisūs darbai“ (Apr 19,8)

Šventųjų gyvenimais yra audžiama ta spindinti, tyra drobė, amžinybės drabužis.“ (…)

„Atlaidai mus kreipia prie šventųjų bendravimo, prie kito naštos prisiėmimo slėpinio, prie maldos kaip būdo tapti viena su Kristumi ir Jo valia. Jis kviečia mus dalyvauti audžiant baltą drabužį naujajai žmonijai, kurios tikrasis grožis yra paprastumas.“

Į viršų